Historie

2000

 • Únor 2000 založení Hospicové Hnutí Vysočina – o.s.
 • Předseda: Vojtěch Zikmund
 • Zakladatelé: Mgr. Eva Havlíková, Anna Janů, MUDr.Eva Pelikánová, MUDr. Rostislav Stríž a Vojtěch Zikmund
 • Členská základna: 8 členů
 • Dobrovolnická služba při doprovázení umírajících na cestě životem
 • Osvěta k problematice umírání – pořádání přednášek, články do novin, rozhlasu

2001

 • Nová formulace cílů činnosti HHV
 • Cíle HHV: Práce s do dobrovolníky, Osvěta hospicové péče, doprovázení umírajících
 • Koncepce práce s dobrovolníky 
 • Zahájení spolupráce d Domovem důchodců Mitrov
 • Podpora činnosti HHV Nadace Roberta Bosche a Nadace Dagmar a Václava Havlových
 • Podpora ze strany dárců

2002

 • První zaměstnanec HHV – Vojtěch Hrouda
 • Předseda: Vojtěch Hrouda
 • Cílové skupiny HHV – definovány na tzv. DVUR: Dobrovolníci, Veřejnost, Umírající, Rodina
 • Přípravné kurzy pro nové dobrovolníky
 • Vzdělávání dobrovolníků, stáže, kurzy
 • Hospicové večery – ve spolupráci s Novoměstskými sociálními službami
 • Zahájení spolupráce  s Léčebnou na Buchtově kopci – poskytování dobrovolnické hospicové služby
 • Zahájené čerpání grantů a dotací 

2003

 • Projekt na rozvoj komplexní hospicové péče na Novoměstsku: Poradna HHV, Půjčovna zdravotnických pomůcek
 • Otevření poradny Alej – podpora nemocným a jejich blízkým, truchlícím pozůstalým 
 • Podílení se na přípravě publikace Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace
 • Kurz Hospicové péče pro budoucí dobrovolníky 
 • Pro další koncepci v práci HHV velmi podnětná spolupráce s německým spolkem Hospiz – AG a farářem Ingo Sperlem, který inicioval sbírku na zakoupení auta pro HHV.

2004

 • Budování týmu pro poskytování domácí hospicové péče HHV ve složení: koordinátor doprovázení, lékař, zdravotní sestry, koordinátor dobrovolníků, spolupracující profese (duchovní, psycholog, fyzioterapeut, dobrovolníci)
 • První služební automobil
 • Otevření půjčovny zdravotnických pomůcek

2005

 • Rodinný pokoj v LDN Buchtův kopec – vybudování
 • Komunitní model paliativní péče – založen na spolupráci stávajícího zdravotnického zařízení a Střediska hospicové péče (HHV)

2006

 • Předseda HHV: Iva Kondýsková
 • Stáváme se samozřejmou součástí sociálních služeb Novoměststka, Ždárska a Bystřicka
 • V týmu zdravotní sestra na plný PÚ

2007

 • Zřízení Střediska hospicové péče – SHP 
 • Zahájení spolupráce s Domem klidného stáří ve ŽnS.
 • Vstup do Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.
 • Zahájení jednání  s nově vytvořenými skupinami ze zájmem o hospicovou práci na Jihlavsku a Telčsku
 • Plán vytvoření SHP v Jihlavě
 • Předseda HHV: Vojtěch Zikmund
 • Ředitelka SHP: Iva Kondýsková

2008

 • Jednání s Krajským úřadem v Jihlavě o koncepci hospicové péče v kraji Vysočina
 • Zřízení Střediska hospicové péče v Jihlavě 
 • Sociálně aktivizační služby pro onkologicky nemocné  – Denní stacionář v Jihlavě

2009

 • Předseda HHV: MUDr. Eva Pelikánová
 • Ředitel SHP: Ing. Petr Havlíček
 • Zpoplatnění služeb – změna v registraci služeb na Domácí hospicová péče – odlehčovací služba
 • Činnost: poskytování sociálních a zdravotních služeb

2010

 • Rozšíření nabídky služeb SHP: Domácí hospicová péče, Rodinný pokoj (LDN Bk), Poradna Alej (NMnM), Sociálně aktivizační centrum pro onkologicky nemocné (Jihlava), Odlehčovací služby, Domácí zdravotnická péče
 • Předseda HHV: Zdeňka Marková
 • Ředitel SHP: Ing. Petr Havlíček
 • Ukončení činnosti Sociálně aktivizační služby pro onkologicky nemocné  v Jihlavě – dále SHP v Jihlavě poskytuje domácí hospicovou péči. 

2011

 • Uzavření Léčebny pro dlouhodobě nemocné Bk. – uzavření Rodinného pokoje – na konci roku 2011
 • Inspekce kvality poskytování sociálních služeb s pozitivním výsledkem. 
 • Na pozvání J. Dočkala a představitelů hospice Omega vyjela skupina členů HHV na přátelskou a informativní návštěvu do Lucemburska.

2012

 • Otevření 2 rodinných pokojů v nemocnici NMnM 
 • Zahájení spolupráce s Českou společností paliativní medicíny. 

2013

 • Transformace organizace na obecně prospěšnou společnost k 27. 8. 2013
 • Nový název: Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
 • Inspekce kvality poskytování sociálních služeb s pozitivním výsledkem. 
 • Úspěšné výběrové řízení  na úhradu poskytované zdravotní péče 

2014

 • Otevření nové pobočky DHV ve Velkém Meziříčí

2015

 • Získání grantů na rozvoj fundraisingu, public rellations, strategie a vzájemné spolupráce – Nadace Avast

2016

 • Přestěhování sídla DHV  na Vratislavovo náměstí v NMnM
 • Podílení se na založení Fóra mobilních hospiců – členství
 • Vystoupení z členství Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče 
 • Zapojení se do pilotního projektu VZP  úhrad paliativní péče
 • První ročník Běh pro hospic ve Velkém Meziříčí

2017

 • Ocenění NEZISKOVKA ROKU v kategorii střední neziskovka.
 • Pokračování v  pilotním projektu VZP  úhrad paliativní péče – ze kterého vyplynuli: Změny ve vedení dokumentace, činnost multidisciplinárního a lékařského týmu, vykazování a kódování poskytnutí zdravotnických výkonů
 • Posílení týmu o lékaře a zdravotní sestry

2018

 • Ředitel: Petr Hladík od 1.4.2018
 • Uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami
 • Grantový program Nadace Avast – Spolu až do konce – zvýšení povědomí o paliativní péči v nemocnicích a domácím prostředí
 • Pouť na Říp – fundraisingovo osvětová pouť ředitele Petra Hladíka

2019

 • Patronkou organizace se stala Martina Sáblíková
 • 1. ročník Běh pro hospic v NMnM
 • Vojtěch Zikmund – ocenění pečovatel roku 
 • Pouť do Vídně – fundrisingovo osvětová pouť ředitele Petra Hladíka
 • První dva vlastní lékaři hospice na hlavní pracovní poměr
 • První dětský pacient
 • Zahájení poskytování paliativní péče v domovech pro seniory

2020

 • Ředitel Petr Hradil 
 • Ředitel pro vnější vztahy – Petr Hladík
 • Oslavy 20 výročí činnosti DHV

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí.

2020 © Domácí hospic Vysočina, o.p.s.