Historie

Pravděpodobně v roce 1999 to bylo poprvé, kdy někdo na Novoměstsku začal vážně přemýšlet o hospicových službách. Proběhly první pracovní schůzky pozdějších zakládajících členů občanského sdružení (Mgr. E. Havlíková, MUDr. E. Pelikánová, MUDr. R. Stříž, Vojtěch Zikmund) a výsledkem bylo sepsání prvních stanov občanského sdružení Hospicové hnutí – Vysočina (dále HHV), které byly 18. 2. 2000 byly schváleny a zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky. Tyto stanovy definovaly poslání a základní cíle takto:
– posláním HHV je poskytovat hospicovou a paliativní péči, poskytovat poradenství a doprovázení v zármutku a usilovat o změnu pohledu veřejnosti na umírání a smrt člověka
– sdružení si za základní cíle klade pomáhat umírajícím důstojně prožít poslední období života v domácím prostředí a pomáhat jejich blízkým, pečujícím i pozůstalým.

Roky 2000 – 2003 se dají charakterizovat jako přípravné a převážně dobrovolnické období. Probíhají práce na koncepci jednotlivých služeb, navazují se důležité kontakty, formuje se členská základna.  V roce 2002 HHV zaměstnává prvního zaměstnance a v letech 2003 – 2005 naplno běží práce na přípravě 4 vytčených pilířů, kterými byly

  • domácí hospicová péče,
  • Poradna Alej,
  • Rodinný pokoj a
  • dobrovolnický program.

Prakticky od založení funguje posledně zmíněný pilíř = dobrovolnictví.

Z vlastních služeb je nejdříve, v r. 2004, zahájeno poskytování odborného sociálního poradenství v podobě Poradny Alej. V r. 2005 má ostrý start naše hlavní služba – domácí hospicová péče a v r. 2006 je otevřen opět v rámci odborného sociálního poradenství náš 1. rodinný pokoj.
Během roku 2006 se stabilizoval pracovní tým a k 1.6.2007 bylo zřízeno Středisko hospicové péče, jehož první ředitelkou byla předsednictvem HHV zvolena paní Iva Kondýsková.
O rok později, k 1.7.2008 zahájilo činnost druhé středisko v Jihlavě. Vedle poskytovaných služeb v obou střediscích navíc fungují půjčovny zdravotnických pomůcek, bez nichž by poskytování domácí hospicové péče bylo nemyslitelné. Následující roky lze charakterizovat jako období legislativní, personální a především finanční stabilizace.
Dalším důležitým mezníkem byl  rok 2013, kdy došlo dle zákona k transformaci našeho občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost s novým názvem Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Od 1. září 2014 zahajuje činnost naše nové pracoviště ve Velkém Meziříčí jako pobočka střediska v Novém Městě na Moravě.