O nás

Vize

Domácí hospic Vysočina je profesionální, stabilní a nejvyhledávanější organizací poskytující hospicovou péči v Kraji Vysočina, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou kvalitu služeb a lidský přístup.

 

Poslání

Našim posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

 

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 115
IČ: 70803978
Bankovní spojení: Česká spořitelna 3364497349/0800
ID datové schránky: sncvwa5

 

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je zřizovatelem dvou Středisek hospicové péče zaregistrovaných jako nestátní zdravotnické zařízení a poskytovatel sociální služby:

Středisko hospicové péče Novém Město na Moravě

Adresa: Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

Pracoviště Velké Meziříčí: Nad Gymnáziem 464, 594 01  Velké Meziříčí

 

 Vnitřní orgány Domácího hospice Vysočina, o.p.s.

Zakladatelé:

Zdeňka Marková
MUDr. Eva Pelikánová
Mgr. Miroslav Erdinger
Vojtěch Zikmund
Ivo Fiala

Správní rada:

Zdeňka Marková – předseda
MUDr. Eva Pelikánová

Statutární orgán:

Ing. Petr Hradil – ředitel

Dozorčí rada:

Tomáš Kondýsek – předseda
Petr Dvořák – místopředseda

 

Strategické cíle organizace

Strategické cíle organizace ke stažení zde.