fbpx

Kontakty

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Kancelář společnosti:

Adresa: Vratislavovo náměstí 115; 592 31, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 196
E-mail: info@hospicvysocina.cz
Internetové stránky: http://www.hospicvysocina.cz

Petr Hladík (ředitel)
Telefon:  566 615 196, Email: reditel@hospicvysocina.cz

Ing. Hana Brnická (projektový manažer, fundraiser, zástupce ředitele)
Telefon: 730 167 543, E-mail: projekty@hospicvysocina.cz

Ing. René Pintera, BA (ekonom, účetní)
Telefon: 566 615 196, E-mail: ekonom@hospicvysocina.cz

Fakturační údaje:
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 708 03 978
Bankovní účet: 336 449 7349 / 0800

ID datové schránky: sncvwa5


Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě:

Adresa: Vratislavovo náměstí 115; 592 31, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 196
E-mail: info@hospicvysocina.cz

Vojtěch Zikmund (vedoucí střediska, koordinátor Rodinného pokoje  a koordinátor poradny Alej, koordinátor půjčovny zdravot. pomůcek)
Telefon: 739 511 433, E-mail: vojtech.zikmund@hospicvysocina.cz

Ing. Bc. Milena Petrová (koordinátorka domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb, sociální pracovnice)
Telefon: 731 679 932, E-mail: milena.petrova@hospicvysocina.cz

Alena Palánová (koordinátorka dobrovolníků; asistence pro hospicovou péči)
Telefon: 731 604 353, E-mail: alena.palanova@hospicvysocina.cz

Anna Zelená, DiS. (vrchní sestra)
Telefon: 730 167 546, E-mail: anna.zelena@hospicvysocina.cz

Mgr. Petra Křížková (zdravotní sestra)
Telefon: 605 561 560, E-mail: petra.krizkova@hospicvysocina.cz

Jaromír Šebek (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 350, E-mail: jaromir.sebek@hospicvysocina.cz

Pavlína Skalníková (zdravotní sestra)
E-mail: pavlina.skalnikova@hospicvysocina.cz


Pracoviště Velké Meziříčí

Adresa: Nad Gymnáziem 464, 594 01  Velké Meziříčí
Telefon:
566 615 560

Lea Chmelařová, DiS. (sociální pracovnice)
Telefon: 739 507 587, lea.chmelarova@hospicvysocina.cz

Lenka Babáková (zdravotní sestra)
Telefon: 731 513 276, lenka.babakova@hospicvysocina.cz

 


Středisko hospicové péče Jihlava:

Adresa: Žižkova 89, Jihlava
Telefon: 567 210 997

Mgr. Blanka Netolická (vedoucí střediska, sociální pracovnice)
Telefon: 731 604 301, Email: blanka.netolicka@hospicvysocina.cz

Nina Jonášová (sociální pracovnice, koordinátorka půjčovny pomůcek)
Telefon: 731 604 351, E-mail: nina.jonasova@hospicvysocina.cz

Alena Drštičková (asistence pro hospicovou péči, koordinátorka dobrovolníků)
Telefon: 731 679 934, E-mail: dobrovolnici@hospicvysocina.cz

Dana Verbóková (vrchní sestra)
Telefon: 731 604 354,E-mail: dana.verbokova@hospicvysocina.cz

Zdeňka Beránková Juchelková (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 300, E-mail: zdenka.juchelkova@hospicvysocina.cz

Iveta Neuwirthová (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 352, E-mail: iveta.neuwirthova@hospicvysocina.cz