fbpx

Zájem o domácí hospicovou péči trvale stoupá

Domácí hospic Vysočina zaznamenává trvalý nárůst zájmu o své služby. Počet pacientů se za tři roky zdvojnásobil. V roce 2015 hospic pomáhal v 63 případech, za rok 2018 organizace eviduje už 134 pacientů. 

„Naši zdravotníci, lékaři, sociální pracovníci a psycholog poskytovali v domácnostech pomoc v součtu více než deset tisíc hodin. Beze zbytku jsme tedy naplnili jednu z podmínek pro poskytování mobilní specializované paliativní péče – dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce,“ komentuje uzavřené hodnocení minulého roku ředitel hospice Petr Hladík.

 

„Za výsledkem je práce kolegyň a kolegů za uplynulých bezmála dvacet let existence organizace. A je tu i společenský posun. Pro mnoho lidí bylo dříve nepředstavitelné v těžkých životních situacích, mezi něž patří například i starost o umírajícího člena rodiny, požádat o pomoc. Dnes je běžné využívat nabídky různých organizací, které se rovněž kvalitativně posunuly výše a jejich služby jsou dostupnější,“ zamýšlí se nad trendem ředitel Domácího hospice Vysočina.

 

Hospic uspěl u pojišťoven, další zdroje ale potřebuje i nadále

Hospici se loni podařilo uzavřít s pěti zdravotními pojišťovnami smlouvy na poskytování domácí zdravotní péče. Příspěvek od pojišťovny se pohybuje mezi částkou 1.100 až 1.400 korun na jeden den péče. „Skutečný náklad je však kolem dvou a půl tisíce korun, stále tak hledáme další zdroje. Pomáhají nám drobní i firemní dárci, v roce 2018 nám v souhrnu přispěli částkou dva miliony korun, což pokryje necelých dvacet procent nákladů,“ počítá ředitel Petr Hladík.

 

Odbornost jde nahoru

Rok 2018 byl přelomový i v personální oblasti. Domácí hospic Vysočina splnil personální požadavky České společnosti paliativní medicíny. Zdravotníky nově vede primář s odborností v paliativní medicíně, kromě dvou kmenových lékařů s organizací spolupracuje dalších 16 lékařů externě. Hospic disponuje týmem devíti zdravotních sester a šesti pracovníků v sociálních službách a dalšími téměř dvěma desítkami pravidelných spolupracovníků. Díky tomu může hospic poskytovat mobilní specializovanou paliativní péči dle standardů ministerstva zdravotnictví, ale také reagovat na zvýšenou poptávku po zdravotních a odlehčovacích službách i půjčovně pomůcek. „V letošním roce musíme obnovit právě pomůcky, na jejichž zakoupení potřebujeme téměř tři čtvrtě milionu korun,“ uvádí k investicím letošního roku ředitel.

 

Dobrovolníci jsou stále vítáni

Hospic hodlá v roce 2019 rozvíjet dobrovolnickou činnost. V domácím hospici je každá ruka potřebná, od pomocníků v půjčovně zdravotnických pomůcek, přes různé administrativní práce, poradenství v IT, právu nebo ekonomice, až po přímou pomoc v rodinách našich klientů nebo při pořádání různých benefičních akcí.

 


Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je zdravotnické zařízení, které už bezmála 20 let poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči v okresech Žďár nad Sázavou a Jihlava.
Hospic doprovází těžce nemocné a umírající a pomáhá jejich rodinám zvládat kritické období a zároveň těžce nemocným umožnit být po zbytek života doma, se svými nejbližšími a tam i zemřít.
Domácí hospic Vysočina také poskytuje odlehčovací služby, domácí zdravotní péči, odborné poradenství a nabízí zápůjčky zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
www.hospicvysocina.cz