fbpx

Pro světové lékařské zkušenosti na Vysočinu

Zahraniční zkušenosti a novinky z oblasti paliativní péče mají možnost získat zdravotníci z celého regionu. V sídle Krajského úřadu v Jihlavě proběhne 19. března seminář Paliativní medicína v neurologii a neuroonkologii.

Díky americko-rakouskému fondu jsem s kolegy měl možnost zdarma získat znalosti od světových kapacit na semináři v zahraničí. Cítil jsem závazek vůči fondu a zároveň potřebu informace předat dál,“ říká iniciátor setkání v Jihlavě, primář Domácího hospice Vysočina Pavel Svoboda, který byl koncem loňského roku účastníkem semináře Palliative Care in Neurology and Neuro-Oncology v Salzburku. Podobné setkání uspořádal před několika týdny pro lékaře také v Praze.

Pavel Svoboda z Domácího hospice Vysočina na semináři bude přednášet spolu s Tomášem Kazdou z Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu z Brna a Marií Veselou, neuroložkou z Nemocnice Třebíč. Úvodní slovo bude mít odborný garant akce Ladislav Kabelka (garant projektu Paliatr Vysočina).

Seminář pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP, akce proběhne v Jihlavě v budově krajského úřadu v Žižkově ulici 19. března od 12.30 do 16.00 hodin v zasedací místnosti D 2.03. Zájemci o účast se mohou registrovat na webu www.paliatr-vysocina.cz.

Setkání je určeno především pro lékaře, jsou ale zvány i zdravotní sestry, psychologové, či sociální pracovníci.

 

PROGRAM:

  • prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., krajský koordinátor a odborný garant, projekt Paliatr Vysočina – aktuální stav
  • prim. MUDr. Pavel Svoboda, Domácí hospic Vysočina – Lékařské semináře v Salzburku (American Austrian Foundation – Open Medical Institute)
  • MUDr. Tomáš Kazda, PhD., Klinika radiační onkologie MOU – Radioterapie v paliativní medicíně
  • prim. MUDr. Pavel Svoboda, Domácí hospic Vysočina – Paliativní medicína – novinky
    a zajímavé postřehy ze semináře
  • MUDr. Marie Veselá, Neurologické oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace – Neurologie a neuroonkologie – novinky a zajímavé informace ze semináře
  • Diskuse, závěr semináře