fbpx

Dobrovolníci

Co dobrovolníci přináší:

Angažovanost v dobrovolnickém programu může uspokojovat mnoho lidských potřeb, zejména potřebu: „dělat dobrou věc“, být nezištně prospěšný, pomáhat, sdílet lidské emoce (radost, bolest, smutek …)

Dobrovolníci zprostředkovávají lidem v nepříznivé sociální situaci přirozený kontakt, čímž splňují podmínku, že tito lidé zůstávají součástí přirozeného místního společenství.

Dobrovolnictví zkvalitňuje život lidí v nepříznivé sociální situaci tím, že:

 • aktivizuje vlastní síly klientů
 • přináší informace a impulsy z vnějšku
 • napomáhá obnovovat narušené nebo ztracené vztahy
 • zprostředkovává kontakty s okolním světem, aj.

Co  může dobrovolník v našem hospici dělat:

 • navštěvovat seniory v následujících zařízeních: Domov pro seniory Mitrov, oddělení dlouhodobě nemocných v Nemocnici Nové Město na Moravě, Domov klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou, Dům pro seniory v Lesnově v Jihlavě
 • pomáhat s pořádáním benefičních akcí
 • pomáhat v oblasti PR a fundraisingu

Dobrovolník a jeho osobní předpoklady pro dobrovolnickou práci:

 • motivace pro dobrovolnickou činnost
 • vyrovnanost s nemocí, stářím, umíráním, smrtí
 • tolerance
 • schopnost empatie
 • dobré komunikační schopnosti
 • schopnost vymezení a respektování hranic
 • schopnost týmové práce
 • schopnost pečovat o sebe
 • psychická stabilita v krizových situacích
 • připravenost prohlubovat si znalosti a sebevzdělávat se

Jak je dobrovolnictví v DHV organizováno

 Dobrovolníci mají s Domácím hospicem Vysočina podepsanou Dobrovolnickou smlouvu. Jejich činnost řídí koordinátor dobrovolníků, který je zaměstnancem hospice.  Svolává pravidelně intervizi, kde si mohou dobrovolníci vzájemně sdílet své zkušenosti z návštěv klientů a za pomoci koordinátora své zážitky a zkušenosti vyhodnocovat. Dvakrát do roka se dobrovolníci scházejí při supervizi, na které je přítomna psycholožka. Ta, v interakci s dobrovolníky, prolupuje jimi dané problémy k samému jádru. V mnoha případech taková setkání vedou k pochopení mnoha dosud nepochopeného a také k vlastnímu sebepoznání.

Kontakty na koordinátory dobrovolnického programu

V případě zájmu o dobrovolnictví, či pro podání dalších informací můžete kontaktovat
pracovníky Domácího hospice Vysočina:

 • Koordinátor dobrovolníků pro Středisko v Novém Městě na Moravě:
  Alena Palánová
  Telefon: 566 615 198, 731 604 353
  e-mail: alena.palanova@hhv.cz
 • Koordinátor dobrovolníků pro Středisko v Jihlavě:
  Alena Drštičková
  Telefon: 567 210 997, 731 679 934
  email: dobrovolnici@hhv.cz