Nové zdravotnické batohy pro sestry budou

Finanční dar ve výši 20 tisíc korun předali zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet v úterý 2. února 2021 Domácímu hospici Vysočina v Novém Městě na Moravě. Ten jej použije na pořízení dvou zdravotnických batohů obsahující veškerý zdravotnický materiál potřebný pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí. Celkově nadační fond podpořil Domácí hospic Vysočina částkou dosahující téměř 310 tisíc Kč.  

Jedním z projektů NF Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění, „ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ dodává zakladatelka fondu. 

„Zájem o službu domácí hospicové péče každým rokem roste, což pro nás znamená i personální rozšíření týmu,“ říká ředitel hospice Ing. Petr Hradil. „Každá naše sestra i lékař pracující na plný úvazek má svůj zdravotnický batoh a v něm zdravotnické vybavení zahrnující všechny položky, které by pacient v kteroukoliv denní či noční hodinu mohl potřebovat,“ vysvětluje ředitel. „Vzhledem k tomu, že jsou batohy každodenně využívány, potřebujeme 4 batohy kvůli opotřebovanosti vyměnit za nové a další dva dokoupit pro nové členy týmu,“ doplňuje. „Z daru NF Umění doprovázet zakoupíme dva zdravotnické batohy, za což jsme velice rádi“, dodává. 

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 5,2 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Zpět na novinky

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí.

2020 © Domácí hospic Vysočina, o.p.s.