Individuální dárci

Děkujeme Vám za Vaši podporu:

Lubomír Baďura
Hana Berková
Ing. Radek Bodnár
Dipl. Ing. Martin Broich
Jiří Cejnek
Manželé Čamkovi
Manželé Grigarovi
Ing. arch. Michal Hadlač
Ing. Pavel Herman
Ing. Jiří Kabelka
Josef Klíma
Aleš Korbela
Ing. Bohumil Kruntorád
Ing. Zlata Křístková
MUDr. Tomáš Navrátil
Marie Ondráčková
Bc. Lenka Pacalová
František Straka
Helena Valtrová
Manželé Zikmundovi
Ing. Pavel Zikumund
Štěpán Zikmund
Eva Zourková