Domácí zdravotní péče

Služby Domácího hospice Vysočina fungují v době epidemie Covid 19 v upraveném režimu. Pro podrobné informace pokračujte na stránku s důležitými informacemi o tom, jak funguje Domácí hospic Vysočina v době nouzového režimu v souvislosti s onemocněním Covid 19.

V této službě nabízíme prostřednictvím našich zdravotních sester možnost provedení zdravotních úkonů, které jsou v jejich kompetenci, v domácím prostředí klienta.

 

Podmínky pro přijetí

Pro poskytování domácí zdravotní péče je nutné písemné pověření zdravotních sester Domácí hospic Vysočina, o.p.s. praktickým lékařem klienta. Na základě tohoto pověření jsou lékařem určeny výkony (např. aplikace injekcí, podání infuzí, odběry biologického materiálu, apod.), které mohou zdravotní sestry poskytnout.

 

Jak požádat o přijetí

Pondělí – pátek od 9:00 do 15:00 osobně nebo na tel. čísle:

Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 115, telefon: 730 167 546

Vzhledem k terénní povaze služby je lepší si osobní schůzku sjednat předem po telefonu.

 

Ceník

Administrativní činnost – zavedení,ukončení domácí zdravotní péče                     150 Kč

Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče (čas výkonu 15 min.)                        50 Kč

Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče (čas výkonu 30 min.)                        90 Kč

Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče (čas výkonu 45 min.)                      140 Kč

Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče (čas výkonu 60 min.)                      190 Kč

Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče (účast

dalšího člena pracovního týmu pro fyzickou náročnost poskytované

péče – čas výkonu 30 min.)                                                                                              60 Kč

Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

(přičítá se k ošetřovací návštěvě dle časové jednotky)                                                30 Kč

Odběr biologického materiálu (přičítá se k ošetřovací návštěvě

dle časové jednotky)                                                                                                           30 Kč

Aplikace ordinované parenterální výživy pro zajištění hydratace,

energetických zdrojů a léčby bolesti (přičítá se k ošetřovací návštěvě

dle časové jednotky)                                                                                                           50 Kč

Ošetření stomií (přičítá se k ošetřovací návštěvě dle časové jednotky)                    50 Kč

Lokální ošetření (přičítá se k ošetřovací návštěvě dle časové jednotky)                   30 Kč

Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

(přičítá se k ošetřovací návštěvě dle časové jednotky)                                                50 Kč

Aplikace léčebné terapie – p.o., s.c, i.m., i.v., eventuelně další způsoby

aplikace terapie či instilace léčiv (přičítá se k ošetřovací návštěvě

dle časové jednotky)                                                                                                           30 Kč

Doprava pracovníků příp. zdravotních pomůcek ke klientovi                            5 Kč / 1 km

 

 

Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytování Domácí zdravotní péče