Jak fungujeme v nouzovém stavu

Služby Domácího hospice Vysočina fungují v době epidemie Covid 19 v upraveném režimu. Pro podrobné informace pokračujte na stránku s důležitými informacemi o tom, jak funguje Domácí hospic Vysočina v době nouzového režimu v souvislosti s onemocněním Covid 19.

Naším cílem je neomezovat provoz zdravotních ani sociálních služeb, ale přeorganizovat jejich provoz tak, aby umožnil pružně reagovat na aktuální situaci v období epidemie onemocnění Covid-19. Měníme proto naše služby tak, abychom mohli poskytovat péči co největšímu počtu pacientů, včetně těch, kteří jsou v podezření nebo jim byla potvrzena nákaza nemocí Covid-19. Zároveň jsme vedeni snahou v co největší míře ochránit naše pracovníky, dobrovolníky, pacienty i jejich blízké.

Zřídili jsme centrální dispečink pro příjem žádostí o naše služby. Řadu našich služeb nyní poskytujeme na dálku, tzv. distanční formou s využitím telemedicíny, instruktážních videí, sdílení fotografií, doručování léků a zdravotnického materiálu bezkontaktně. Vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb (především domovům pro seniory) nabízíme lékařské konzultace v paliativní medicíně po telefonu. Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu po telefonu.

Všechny žádosti na jednom místě

Volejte nám od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin na toto telefonní číslo:

605 561 560 – Mgr. Petra Křížková, DiS., vrchní sestra