fbpx

Domácí hospicová péče

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

 

Co nabízíme?

 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým, složený z lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovního
 • službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení zdravotnického vybavení a kompenzačních pomůcek
 • pomoc s podáním žádosti o příspěvek na péči
 • pomoc po úmrtí – včetně úpravy těla zesnulého

 

Podmínky pro přijetí

 • klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
 • klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
 • místo poskytování péče je v okruhu do 25 km od sídla našeho pracoviště v Novém Městě na Moravě nebo Velkém Meziříčí

 

Jak požádat o přijetí

Pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 osobně nebo na tel. čísle jednotlivých středisek:

Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 115, telefon: 73

Velké Meziříčí: Nad Gymnáziem 464, telefon: 739 507 587

Vzhledem k terénní povaze služby je lepší si osobní schůzku sjednat předem po telefonu.

 

Ceník

Vstupní poplatek 500,- Kč, který zahrnuje:

 • administrativní činnosti
 • stanovení plánu péče
 • návštěvu našeho lékaře u klienta

Denní poplatek 100,- Kč, který zahrnuje:

 • plánované návštěvy odborného personálu
 • 24 – hodinovou dostupnost zdravotního personálu
 • telefonické konzultace
 • používání zdravotních a kompenzačních pomůcek
 • náklady na dopravu odborného personálu

 

Na úhradu domácí hospicové péče je možné využít sociální dávku „Příspěvek na péči“. O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném Úřadu práce trvalého bydliště žadatele. S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.

 

Navazující služby

Odlehčovací služby

Umožňují lidem, kteří dlouhodobě pečují o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, zastoupení profesionálem a využití tohoto času k odpočinku, popř. vyřízení osobních záležitostí.

Rodinný pokoj na ODN v nemocnici Nové Město na Moravě

Možnost doprovázet svého umírajícího blízkého ve zdravotnickém zařízení. Doprovázející může v pokoji s nemocným bydlet nepřetržitě několik dnů i týdnů. V pokoji je jak moderní zdravotnické vybavení pro paliativní léčbu nemocného, tak potřebné zázemí pro doprovázejícího.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

Poradenské služby a doprovázení v zármutku. Tato služba je určena vážně nemocným lidem, jejich blízkým a truchlícím pozůstalým.

Domácí zdravotní služby

Možnost provedení zdravotních úkonů, které jsou v kompetenci zdravotních sester, v domácím prostředí klienta.

Půjčovna zdravotnických pomůcek

 

Dokumenty ke stažení